ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


A Szolgáltató

A www.divatmogul.hu online áruházat az AND Fashion Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

A Szolgáltató székhelye: 6720 Szeged Kárász u.10.

A Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által kiadott határozat szerint a Szolgáltató (Cg:06-09-019096, adószám: 23993802-2-06) 0684/2012 hatósági nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-77377/2014

 

 
A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a www.divatmogul.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.divatmogul.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendeléshez a Vevőnek meg kell adnia nevét, szállítási címet, telefonszámot, e-mail címet a termék kosárba helyezését követően. A Vevő nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Vevő tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát (hibás adatokat adott meg a rendelés leadása során), úgy az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetősége a következő: e-mail üzenetben haladéktalanul kérheti a Szolgáltatót az adatok módosítására és/vagy javítására. Utánvétes  és előre átutalásos fizetési módra van lehetőség, melyet a Vevő a rendelés leadása során választhat ki. Az áru szállítása futár által történik a Vevő által megadott címre. A weboldal üzemeltetője kizárólag belföldi szállítást vállal. A weboldalon feltüntetett termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket, ezért azt a termékek vételárához hozzá kell adni. Magyarország egész területén egységes szállítási díj kerül felszámolásra, amelynek összege 1.490.- Ft. A webáruház által alkalmazott szállítási díjak a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. Termékcsere esetén a szállítási költséget a vevő fizeti, melynek összege szintén 1.490.- Ft. A vevőnek lehetősége van a rendelése során személyes átvételi lehetőséget választani, melynek köszönhetően a Szolgáltató üzletében tudja átvenni a megrendelt termék(ek)et. Ebben az esetben természetesen a Szolgáltató szállítási díjat nem számol fel, a vevő az üzletben tudja kiegyenlíteni a rendelés végösszegét, készpénz formájában, vagy bankkártyával. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A Vevő a rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami annak tényét rögzíti, hogy a Vevő megrendelése a webáruházon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vevő ajánlata elfogadásának. Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza, úgy a Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Vevő a megrendeléstől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe, vagy a Vevő téves e-mail címet adott meg.

A Szolgáltató legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát. A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés végösszegét, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a Vevő az előre átutalásos fizetési módot választotta, akkor ebben a levélben elküldjük az átutaláshoz szükséges információkat is. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A www.divatmogul.hu internetes áruházban közzétett termékek árai forintban kerülnek meghatározásra, amelyek a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A terméket 2-3 munkanapon belül szállítjuk futár által szegedi üzletünkből. Ha a megrendeléssel egyidejűleg üzletünkben megvásárlásra kerül a megrendelt termék, vagy már nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld, mert ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a szállítást. Előreutalásos fizetés esetén a csomag átadása a futárszolgálat részére azután történik meg, hogy a rendelés végösszege beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára.

A weboldal üzemeltetője kizárólag belföldi (Magyarország határain belüli) szállítást vállal.

 

Fizetési feltételek

A vásárló a termék megrendelésekor köteles tájékoztatni a webáruházat arról, hogy milyen formában kívánja kiegyenlíteni a rendelés végösszegét.

 

A vásárló a webáruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:

- utánvéttel: a vásárló a rendelés végösszegét készpénz formájában, vagy bankkártyával az átvételkor fizeti meg a kézbesítő futárnak

-banki átutalással:

Az átutalás címzettje: AND Fashion Kft.

Számlaszám: 11600006-00000000-99338909

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.

- amennyiben a személyes átvételt választotta, akkor az üzletben tudja kiegyenlíteni a rendelés végösszegét, készpénz formájában, vagy bankkártyával.

 

Online kuponok

A www.divatmogul.hu webáruház oldalán, közösségi média felületein (Facebook: DivatMogul.hu; Instagram: divatmogul.hu), valamint hírlevelezési tevékenysége során eseti jelleggel online kupont ajánlhat fel / küldhet a Vevőnek.

- A kuponkedvezmény mértékét és érvényesítésének feltételeit minden esetben közli a Szolgáltató, amennyiben a Vevő számára kupont ajánl fel.

- Érvényesítés menete: kosárba helyezés után a kuponkód mező kitöltésével / a kód bemásolásával, majd a Beszámítás gombra kattintva aktiválódik a kedvezmény, mely a végösszeget csökkenti. Valamennyiszer a Kosár bezárásra, majd ismételt megnyitásra kerül, a kuponkód ismételt megadása szükséges ahhoz, hogy a kedvezmény levonásra kerüljön.

- A kupon felhasználtnak minősül: amennyiben a kupon használatához szükséges feltétel (melyet a Szolgáltató előre közöl a Vevővel a kupon felhasználása kapcsán) teljesül, akkor a kuponkód beírása után eltűnik a kuponkód mező, a rendszer levonta a kedvezményt.

- Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz.

- A lejárt online kupon nem használható fel.

- Hírlevélben, közösségi media felületeken közzétett kuponkódok többször felhasználhatóak, de csak a Szolgáltató által - az említett csatornákon kommunikált - előre meghatározott időintervallum keretein belül, az érvényesítési feltételek teljesülése esetén.

- Az online kupon többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos.

- Az online kupon csak az online vásárolt termékekre vonatkozik, a Szolgáltató üzletében a beváltására nincs lehetőség.

- A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kuponozási tevékenysége feltételeit módosíthassa időről-időre.

 

Elállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 naptári napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, melyet postai vagy elektronikus úton (e-mail formájában) küldhet meg részünkre a szerződéskötéstől számított 14 napon belül.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek  a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás illetve termékcsere esetén a terméket, annak tartozékaival és a számlával együtt sértetlen állapotban saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (AND Fashion Kft. 6720 Szeged Kárász u.10.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t, annak tartozékaival és a számlával együtt sértetlen állapotban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Továbbá a Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A visszatérítést banki utalással rendezzük.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

-        olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);

-        romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

-        olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

-        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

-        lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

-        hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)

-        a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek, illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató munkatársaihoz a divatmogul.shop@gmail.com és/vagy az info@divatmogul.hu címen, illetve a 06-62-487-491-es telefonszámon (munkanapokon 10:00-18:00 között, szombatonként 09:30-13:00 között).

 

Panaszügyintézés

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a divatmogul.shop@gmail.com és/vagy az info@divatmogul.hu címen, valamint a 06-62-487-491-es telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködni köteles.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán 
Telefon: +36-62/554-250/118 
Fax: +36-62/426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

ODR/Online békéltetés

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. 

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr 

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.


A Szolgáltató adatai:

AND Fashion Kft.

Székhely: 6720 Szeged Kárász utca 10.

Telefonszám: 0662-487-491

Adószám: 23993802-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-019096

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77377/2014

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Webkey Kft.

Székhely: 6727 Szeged, Gábor Áron u. 70/b

E-mail cím: webkeykft@gmail.com

 

Hatályos:

2022. szeptember 30-tól, visszavonásáig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

A weboldalon cookie-kat használunk, a jobb felhasználói élményért.